Welkom bij Omgevingsdienst NL

In Nederland bestaat een stelsel van Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) die belast zijn met uitvoeringstaken op het terrein van het omgevingsrecht.